Category: korea

Yoo Yeon Seong. Can he fill the shoe of Jung Jae Sung?

Yoo Yeon Seong. Can he fill the shoe of Jung Jae Sung?

Come on Tine Baun!!!